Dit is een handig woordspelletje om de aandacht te krijgen. Vandaag bedenk ik zelf een woord dat met Pinksteren te maken heeft en dat is "Vervulling" - Kinderen zijn ingedeeld in 4 groepjes. Ik zet het aantal streepjes op het bord (10) en laat elk groepje een letter noemen. Als zij een letter noemen die gebruikt wordt, krijgen zij het aantal M&M's dat overeenkomt met aantal keren dat die letter in het woord voorkomt. Na alle 4 groepjes gehad te hebben, mogen zij in omgekeerde volgorde nog een poging wagen. Regels:

  • Je moet eerst met je groepje overleggen welke letter je kiest.
  • Je mag niet hardop zeggen aan welk woord je denkt en mag pas zeggen welk woord het is als je aan de beurt bent. 
  • Na 3 rondes krijgt het groepje met de minste M&M's het eerste een kans om te raden wat het woord is (principe: laatsten zijn de eersten).
  • Het groepje dat het woord raadt, krijgt 3 M&M's.