Plannen en ideen voor winter weekend Kerst 2013

Aandacht voor kerst. Ik begin met vertellen van kerstverhaal maar dan vanuit optiek van de hemel. Wat gebeurde er in de hemel voorafgaand aan de geboorte van Christus? Waarom moest dit gebeuren.

 

 

Beginnen bij Adam en Eva, de fouten, de poging het beter te doen, alles wordt slechter, nieuwe kans voor Noach, opnieuw zelfde problemen. Ook aandacht voor de engelen. Hoe die God dienen en alles bekijken wat er gebeurt.

Die engelen hebben eigen ideeen over wat God doet. God maakt mensen en Hij houdt van ze. Sommige engelen krijgen hier twijfels en de belangrijkste van hen wordt jaloers. Lucifer. Hij was toch de belangrijkste. Nee, de mens, dat is de kroon van de schepping van God en de engelen, ook Lucifer, moeten God dienen en de mensen dienstbaar zijn. Lucifer weigert, probeert te zijn als God, krijgt een horde engelen met zich mee maar wordt verbannen uit de hemel en besluit de aarde te terroriseren. Dat lukt, alles wordt een puinhoop.

De mensen zijn niet sterk genoeg. God stuurt helpers. Mensen als Abraham, Mozes, David en heel veel anderen die de weg wijzen. Maar de mensen willen steeds minder luisteren naar wat God wil. God stuurt profeten om de mensen te waarschuwen maar sommigen worden zelfs gedood. Wat gaat God doen? Geeft Hij het op? Nee, Hij besluit dat het Kerst wordt.

En zo begint ons kerstverhaal. Het begint bij Maria. Ineens staat daar een Engel bij haar in de kamer. Ze zal zwanger worden al is ze nog nooit bij een man geweest. Maria is wel verliefd. Op Jozef. En Jozef is verliefd op Maria en samen zouden ze heel graag trouwen. Maar God kiest Maria uit om Jezus op de wereld te brengen. Maria zegt dat tegen Jozef en die heeft het daar heel erg moeilijk mee. Maar dan verschijnt er ook een engel aan Jozef. Die zegt dat hij moet trouwen met Maria. Hij moet haar helpen en haar man zijn.

In dit tijd waren de Romeinen de baas van Israel. De keizer van de Romeinen, keizer Augustus, wilde dat iedereen in Israel geteld zou worden. Om te kunnen tellen moest iedereen terug gaan naar de stad waar hij geboren was. Omdat Jozef uit Bethlehem kwam, ging hij met de zwangere Maria op weg naar Bethlehem. Dat was nog best een lange reis. Maar het ergst was: de baby wilde naar buiten!

Ja, toen ze Bethlehem binnen kwamen, kreeg Maria weeen. Ja, de oude profeten haddeb gezegd dat de Redder in Bethlehem geboren zou worden maar hoe wist de baby dat? Jozef begon te zweten en te kloppen op de deuren. De baby kon toch niet op straat geboren worden? Waar moesten ze die dan inleggen. Maar nergens was plek. Begreep men dan niet dat die baby de koning van Israel was en de Messias? Nee Jozef, dat begrepen ze niet. Jozef begon bijna te huilen. Hij zag hoeveel pijn Maria had. Hij klopte nog een keer op een deur en zei tegen de man die opendeed dat ze niet naar binnen hoefden maar dat ze alleen maar een plaats nodig hadden met een dak en waar het niet te koud zou zijn. En zo belandden ze in een stal. Tussen de dieren. Het stonk er een beetje maar het was er niet koud.

Buiten waren de herders. Die waakten over de schapen. Ze waren soms een paar dagen onderweg met de schapen op zoek naar gras en konden dus niet elke nacht terug naar de stal. En dus bleven ze de hele nacht buiten bij de schapen. Ze maakten een vuurtje en het was dan best gezellig. Ze vertelden elkaar dan de meest stoere verhalen. Maar het stoerste en meest prachtige verhaal gebeurde die nacht. Ineens was de hemel verlicht. Het leek wel helderder dan de dag. En een gigantisch gezang vulde de hemel. De herders keken vol ontzag omhoog en zagen honderden engelen. Het was prachtig. Het was zo mooi en prachtig en ongelooflijk dat een herder riep: "Ik ga dood....!" terwijl een andere herder zei: "Wat mooi....".

En ineens waren de engelen weg maar de herders hadden het begrepen. De Redder, de Koning van alle koningen, was geboren in Bethlehem en zij volgden het licht en kwamen bij de stal van Jozef en Maria en vonden een baby in doeken gewikkeld en wisten dat dit de belofte van God was. Ze voelden zich zo klein. En die stoere herders, die wolven en beren op de vlucht wisten te jagen, knielden neer bij deze baby en ze dankten God.

En zo lieve kinderen, liet God zien hoeveel Hij van gewone mensen houdt. Het grote plan van God was in beweging gekomen en Hij werd geboren als een baby. De eerstgeboren Zoon van God......

OPDRACHT: Maak met je groepje twee kerststallen. Een levende en een stalletje van hout met figuren van klei. Probeer vanavond op jullie eigen manier die kerstverhaal uit te beelden in toneel.

De engelen in de hemel waren helemaal verbaasd. Dit was de test. Ze wisten het. Dit plan van God konden ze niet begrijpen. Nu was het belangrijk om geloof te tonen. Geloof dat zegt dat God nooit een vergissing maakt, geen fouten maakt en altijd weet wat Hij doet. De engelen op de aarde die weggestuurd waren omdat ze Lucifer achterna waren gegaan, begrepen het ook niet. Maar ineens was God daar, op aarde, in een baby. Zij hadden maar 1 plan: die baby moest dood. Zo snel mogelijk........

De slechte koning Herodus, die hield heel erg veel van zichzelf. Die wilde graag de baas zijn. Lucifer en zijn engelen wisten dat en gingen bij hem op bezoek. Lucifer wilde ook de baas zijn en misschien konden ze elkaar wel helpen. En zo gaf Lucifer aan Herodus een plan: de raadgevers van Herodus wisten ineens (he, wat wonderlijk) dat de oude profeten hadden gezegd dat er rond deze tijd een koning geboren zou worden die belangrijker zou zijn dan alle koningen. Belangrijker dan Herodus. Dat wilde Herodus niet. En hij besloot wat alleen een duivel beslissen kan: alle baby's en kinderen tot 2 jaar oud moesten dood! Hoe loopt dit af?

Het was verschrikkelijk. De soldaten reden de straten door met hun paarden, stormden alle huizen binnen en maakten alle baby's dood..... Het was een hele zwarte tijd voor Israel.... Jozef en Maria wisten er niets van. Er was nog geen Facebook en ook geen telefoon en zelfs geen ochtendkrant of televisie. Maar er waren wel engelen. En God stuurde opnieuw een engel naar Jozef en die zei tegen Jozef dat hij met Maria en de kleine Jezus moest vluchten. Naar Egypte. En Jozef maakte Maria wakker, zette haar met de baby op de ezel en vluchtte, de hele nacht, de hele dag en opnieuw de hele nacht. Hij vluchtte totdat hij niet meer kon vluchten. En gelukkig waren ze toen veilig in Egypte.

SPEL: We gaan naar het bos. Maar eerst moeten jullie per groepje de opdracht van de engel proberen te verstaan. Neem die opdracht mee naar het bos.