Dit seizoen gaat het bij ons in de gemeente binnen het kinderwerk(kerkelijke gemeente, Evangelische gemeente Jonah in Ede) over "hartszaken". Dat is eern breed onderwerp en je kan er echt alle kanten mee uit. Hierbij wat ideeen:

-Wat wordt er figuurlijk met "hart" bedoeld? Dit thema komt heel veel terug in allerlei songs maar ook in de Bijbel. Het is een centrum van gevoelens en overtuigingen en de plaats waar onze passie zit en beleefd wordt. Met "hart" bedoelen we eigenlijk vaak "liefde voor" of "passie voor". Ik vraag aan de kinderen wat zij denken dat er in die songs bedoeld wordt met "hart" en ook zij komen snel met "liefde".

- Nu kan je een schoon of rein hart hebben (Zaligsprekingen: "De reinen van hart zullen God zien") of een donker hart. Vraag waar ik de eerste les aandacht aan wil geven is: wat laat je toe in je hart? En daarmee samenhangend: wordt je hart daarmee schoner of donkerder? Ons hart kent allemaal deuren. Jezus zegt: "Ik sta aan de deur en ik klop...". Mag Hij binnenkomen? Of laat je liever andere zaken toe?

- Ik vertel het verhaal van Kain en Abel. Leg uit hoe het hart van Abel puur en echt was naar God toe. Hij hield echt van God en gaf Hem het beste dat hij had. God was blij met Abel. Het hart van Kain had andere interesses. Hij geeft niet het beste dat hij heeft maar geeft vanuit een gevoel van verplichting ook maar iets aan God. God was er niet blij mee. Kain wordt boos. Waarom? Kain was jaloers en liet boosheid en jalouzie toe in zijn hart. Goe waarschuwt hem: pas op Kain, van kwaad komt erger! Pas op wat je toelaat in je hart. Kain luistert niet en het resultaat is dat hij zijn broer doodslaat.

- Dus: we moeten oppassen wat we toelaten in ons hart. Maar wat laat jij toe in je hart? Waar luister jij naar? Naar Jezus die klopt of naar anderen dingen? Voordat ik deze vraag stel, deel ik de groep op in twee kleinere groepen en zij moeten binnen enkele minuten zoveel mogelijk zaken opschrijven waar zij naar luisteren. Groep 1 heeft 18 dingen, groep 2 heeft 12 dingen maar bij controle blijken ze beiden 10 zaken over te houden. Dat zijn zaken als: ouders, vrienden, muziek, televisie (nieuws), trainer, meester en juf, familie, boers en zussen enzovoorts.

kartonnen hart programma kinderen

- Ik heb een groot kartonnen hart gemaakt met allemaal deurtjes erin (Zie foto). Achter elk deurtje is de helft van de deuren zwart en de andere helft wit. Elke deur heeft een nummer en ik heb genoteerd welke deur zwart is en welke wit. Nu ga ik situaties beschrijven en de vraag is steeds: luister jij daarnaar? Of: doe jij de deur daarvoor open? Kind kiest nummer van deur, ik lees vraag voor en kind mag deur opendoen om zo te ontdekken of deur tot een wit of tot een zwart hart leidt.

- Ik leg uit dat er niemand is die met een compleet schoon hart geboren wordt. Allemaal zijn we geboren uit vaders die zelf ook niet 100% een schoon hart hadden. Ja, Jezus wel. Die is geboren uit God. Dus ons doel is niet een schoon hart te behouden maar om een schoon hart te krijgen. Ik heb een groot wit schildersdoek gekocht en nu gaan we van links naar rechts dit doek met elkaar beschilderen en dan gaan we van donker naar licht. Van een donker hart naar een schoon hart. Kinderen bedenken zelf wat zij vinden dat bij een donker hart hoort en wat bij een wit hart hoort.

- Om een schoon hart te krijgen en te behouden moet je dus luisteren naar de juiste dingen. Maar wat is luisteren? Ik laat twee kinderen samen met mij toneel doen: een vader had twee zonen. Hij vraagt de éne om de auto te wassen en straat schoon te maken en die zoon zegt dat hij dat zal doen maar doet het niet. Vervolgens vraagt hij het aan de andere zoon en die zegt dat hij geen zin heeft maar uiteindelijk doet hij het toch. Wie heeft nu geluisterd? De tweede dus. Wat is luisteren? Dat is gehoorzamen. Dus de vraag is niet: waar luister jij allemaal naar in je leven maar vooral: wie of wat gehoorzaam jij allemaal in je leven?

- Mozes werd geroepen door God. Mozes zag er heel erg tegenop en wilde het eigenlijk niet doen. Toch luisterde hij. Maar spreekt God vandaag nog steeds zo tot mensen? Denk je dat Hij ook met jou kan of wil spreken zoals Hij met Mozes sprak? Kan je God verstaan? Dat zijn vragen voor de volgende keer.