Categorieen

Dit seizoen gaat het bij ons in de gemeente binnen het kinderwerk(kerkelijke gemeente, Evangelische gemeente Jonah in Ede) over "hartszaken". Dat is eern breed onderwerp en je kan er echt alle kanten mee uit. Hierbij wat ideeen:

-Wat wordt er figuurlijk met "hart" bedoeld? Dit thema komt heel veel terug in allerlei songs maar ook in de Bijbel. Het is een centrum van gevoelens en overtuigingen en de plaats waar onze passie zit en beleefd wordt. Met "hart" bedoelen we eigenlijk vaak "liefde voor" of "passie voor". Ik vraag aan de kinderen wat zij denken dat er in die songs bedoeld wordt met "hart" en ook zij komen snel met "liefde".

Binnen de Evangelische Gemeente Jonah (Ede) geven we binnen het kinderprogramma van Formule 1 (basis school groepen 6,7 en 8) deze winter aandacht aan het thema "Met Jezus de diepte in" . Nadat we aandacht hebben gegeven aan de doop van Jezus, nu aandacht voor de verzoeking in de woestijn. Verzoeking? Wat is dat? Zo begint ons programma. Ik heb als eerst een mindmap gemaakt op mijn Android telefoon (Google Play app) om een overzicht te krijgen en dat helpt. Hierbij de afbeelding.

 

Eerste week (zondag):

 • Even praten. Wat is "verzoeking"? Op flipover ideeen van de kids opschrijven (hun mindmap) en zij geven aan: dat is een test, verleiding.
 • Vraag: maken zij dat ook wel eens mee? Op wat voor manier?
 • Hoe ging Jezus om met verleiding / verzoeking? Ik vertel inleiding, schets situatie in woestijn, leg uit wat de Satan als eerste probeert en vraag kinderen hoe zij denken dat Jezus heeft gereageerd. Tweede en derde verzoeking zelfde manier.
 • Hoe ga jij om met verleiding?
 • Delen groep in in twee groepen. Staan met zijn allen in een kring en elke groep stuurt één afgevaardigde naar midden van de kring. Eén is de verleider en de ander moet antwoorden. Vraag is: WWJD (What Would Jesus Do?). Ik wil dat ze zoveel mogelijk reëele situaties uitspelen en dit lijkt een aardige oefening voor ze.
 • Ik geef aan dat je niet altijd je antwoord hoeft uit te spreken. Geloof is iets dat je beschermt en richting geeft en dat mag je ook voor jezelf houden. Dus soms gewoon "nee" zeggen zonder dit te hoeven uitleggen.
 • Spel 2: ik beschrijf A4 papieren met tekst: een tekst van de verleider ("kom gaan we lekker wat stelen") en aan antwoord van God ("Ik heb een plan voor jou"). Dit wordt een stoelendans met papier ipv stoelen. Ik speel de verleider. Muziek gaat aan en kids moeten ronddansen "door het leven", muziek stopt en zij moeten zo snel mogelijk een A4 papier opzoeken en daar op staan. Verleider (ik) neem steeds een kind mee dat op verkeerde papier staat. Spel is succes. Jongens kunnen lekker fysiek bezig. Ze mogen zich best verzetten tegen hun tijdelijke ontvoering. Wel leuk juist.

 

Tweede week (zondag):

 • Even herhalen. Aandacht voor hoe Jezus antwooord gaf. Aandacht voor "beheersing". Hij denkt na en geeft niet zomaar een antwoord.
 • Spel: een quiz in combinatie met Mikado. De Mikado stokken worden op de grond gegooid (ik heb grote stokken, kringloop, 2 euro) en eerste vraag. Als in groepje iemand antwoord weet mag hij naar voren, moet eert een Mikado stok bevrijden (anderen mogen niet bewegen) en als dat lukt het antwoord geven. 
 • Rap. We oefenen de Rap en kids moeten in groepje eigen couplet bedenken. Samen oefenen we vervolgens de complete Rap die de volgende keer een vervolg kan krijgen. 

De leeuw is de koning van de dieren. Zegt men. Waarom eigenlijk? Waarschijnlijk omdat de leeuw sterk is en groot. In het verhaal over Saul en David, de eerste koningen van Israel, gaat het er ook al over de mensen een koning willen die groot is en sterk. Een koning is groot en hij moet oorlogen winnen. Toen David gekozen werd als koning, had hij 7 grotere broers en niemand had verwacht dat juist hij gekozen zou worden. 

Toneel: de verkiezing van David

Wie zou jij als koning willen? Hoe zou die er uit moeten zien? Wat zou hij moeten doen? Zou hij ook iets voor jou moeten doen? Wat dan? Ga samen in je groepje een presentatie bedenken van de beste koning die je maar kunt bedenken. Dat mag een toneelstukje zijn maar mag ook een poster zijn of een verhaal. 

Binnen de Evangelische gemeente Jonah in Ede, organiseren we in 2014 een programma rond de uitspraak van Jezus: "Jullie zijn het licht voor de wereld. Een lamp zet je niet onder je bed maar laat je zien zodat iedereen het licht zien." Binnen dit programma hebben we de volgende ideeën uitgewerkt:

 • Verhaal van verdwaling in het bos ('s nachts) om aan te geven hoe belangrijk licht is.
 • Toneel: jongeren onderling waarbij een gelovige jongere wordt aangezet op te stelen om aan te geven dat als je gelooft, je niet automatisch ook "licht" bent voor anderen.
 • Licht zijn, betekent: richting geven. Verhaal van Pietje die met een bootje in de mist belandt.
 • Je woorden geven richting en zijn "licht" of "donker". We laten de kinderen een poster maken met daarop uitspraken die "licht" verspreiden.
 • We doen een rollenspel buiten. We spelen allemaal één of meerdere roller uit en laten de kinderen in groepjes ons bezoeken en kijken of het ze lukt te reageren vanuit geloof (als "licht").