Morgen programma voor de kinderen uit de kerk met als thema "Luisteren naar de Geest" of "Luisteren naar God". Hierbij een overzicht van mijn ideeen tot zover. 

Zijn schapen luisteren naar Zijn stem.

Johannes 10. Blijkbaar is "Luisteren naar God" iets dat normaal zou moeten zijn in het leven van een gelovige. Waarom is dit dan een speciaal onderwerp voor iedereen van ons? Waarom klinkt dit "vreemd"? Vraag is hoe kinderen hier tegenaan kijken. "Luisteren naar God", bestaat dat? Kennen zij dat? Zouden ze dit willen kennen? 

Luisteren naar God? Hoe dan?

We zouden een lijstje kunnen opstellen met hoe mensen God zouden kunnen verstaan. Als ik kinderen dit laat invullen verwacht ik antwoorden als:

 • Door te bidden
 • Bijbel lezen
 • Via anderen
 • Via de natuur

We kunnen de Bijbel erbij pakken om te kijken hoe mensen de stem van God verstonden. Uitdaging aan de kinderen om in groepjes een lijstje te maken met mensen die God konden verstaan. Daarbij extra punt als ze kunnen aangeven hoe die God konden verstaan. (Kinderen zijn bij mij ingedeeld in vaste groepjes, geel, rood, blauw en groen en sparen punten via ClassJojo). 

Objectles: de radio als voorbeeld

Ik neem een radio mee. Probleem is dat er nog maar weinig mensen een normale radio hebben met zo's draaiknop. Maar die is nodig om te kunnen laten zien hoe we moeten afstemmen op een frequentie om radio te kunnen luisteren. Zo moeten we ook afstemmen op de stem van God. 

Je zou eventueel een koptelefoon op de radio kunnen aansluiten. Waarom zou je dat willen doen? Om je af te schermen, om meer te kunnen genieten van de muziek. Dat is ook belangrijk bij het luisteren naar God: afstemmen en afschermen. 

Serieus gedeelte: kunnen wij zelf God verstaan?

Eerste vraag is: is het mogelijk? Of is dit een bedenksel? Zou het echt bestaan? Hoe weet je dit wel/ niet zeker? Als het volgens jouw geloof mogelijk of zelfs gewoon zou zijn, waarom is het dan toch moeilijk of vreemd? Wat maakt het moeilijk? We zouden een nieuw lijstje kunnen gaan opstellen. Antwoorden die ik verwacht:

 • Vanwege de herrie (Spel: iemand een simpele opdracht of rekensom influisteren terwijl anderen herrie maken).
 • Vanwege drukte (we zijn afgeleid).
 • Omdat we er niet aan denken (vergeten te luisteren).
 • Omdat we God niet herkennen.
 • e.a.

De objectkles "Radio" is belangrijk om te gebruiken bij de uitwerking van dit experiment/ opdracht. Opdracht in het kort:

 • Kinderen krijgen een wit papier en een potlood/ pen. 
 • Moeten een stille plek zoeken - handig om van te voren al wat plekken aan te wijzen waar ze heen kunnen gaan. 
 • Daar moeten ze stil worden, dus ook in hun hoofd. 
 • Dan stellen ze zichzelf de vraag: wat zou God nu tegen mij willen zeggen?
 • Ze proberen de juiste frequentie te vinden en de indrukken die ze krijgen, dat wat in ze opkomt, schrijven ze op papier.
 • Na 5 minuten roep ik ze.
 • We kijken en vergelijken en vragen ons af: Was dit van God? 

Galgje en bijbelteksten

Zoals altijd een galgje. Mogelijke teksten:

 • "De schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam." (Joh 10:3)
 • "De schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen." (Joh 10:4)
 • "Zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder." (Joh 10:16)
 • "Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." (Joh 10:27)

Pietje in de kuil en religies

Vorige keren heb ik aandacht gegeven aan het verhaal van "Pietje in de kuil" (vreemd dat ik dit verhaal nog niet op deze website heb gepubliceerd). In het verhaal gaat het erom dat Pietje niet door inspanningen van mensen geholpen kan worden. God moet bij de mensen komen, terwijl mensen via religie proberen bij God te komen. Onze inspanningen en drukte die we daarom maken kunnen in de weg staan om God te kunnen verstaan. We moeten juist stoppen met al onze pogingen en drukte makerij en ons openstellen voor Hem, Hem toelaten, Hem laten sprekenen zelf misschien wel stoppen met preken, praten en lange gebeden. Ik zou deze les nog even terug kunnen komen op dit punt en bijvoorbeeld het "Levende 4 religie kwartet" kunnen doen als spel.